Volinik illustration Volinik illustration

Võta meiega ühendust

Kui tunned, et Sind on diskrimineeritud tööl, teenuste saamisel, hariduse omandamisel või muudel juhtudel tunnuste alusel, mida Sa ise ei saa muuta, siis nõustab ja abistab Sind sõltumatu ning erapooletu võrdsete võimaluste volinik ning tema kantselei. Sa ei ole oma murega üksi. Võrdsete võimaluste voliniku institutsioon on loodud selleks, et aidata inimestel kaitsta oma õigusi ja hoida ära diskrimineerimist. Võta meiega ühendust.