Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas võib maksta töötajale preemiat, kui ta ei suitseta?

Jah, võib küll, kui selline preemia maksmise alus on töötajatele ette teada olev.

Diskrimineerimiseks ei loeta tervist edendavaid tegevusi juhul, kui töötajatel on nendele võrdne ligipääs. Võrdse ligipääsu all terviseedendusele mõeldakse selliseid võimalusi, mis ei sõltu inimese puudest, vanusest, soost või mõnest muust tunnusest, mida inimene ise endas muuta ei saa. Igaüks saab suitsetamisest loobuda, aga võib ka töövälisel ajal edasi suitsetada. Suitsetamine ei ole seadustes loetletud kaitstud tunnus. Mittesuitsetaja premeerimine ei ole suitsetaja halvemini kohtlemine, kuna preemia saamiseks võib suitsetaja suitsetamise maha jätta.

Juhul, kui tööandja maksab mittesuitsetajale preemiat, peab suitsetamise kontroll olema inimeste suhtes austav ja lugupidav, eraellu mittetungiv. Seda osa on praktikas kindlasti keeruline lahendada.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.