Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas värbamisel tohib jätta kõrvale naiskandidaadi, kui ülejäänud töötajad on mehed ning tööruumid on kohandatud vaid neile? Näiteks kui on olemas vaid üks riietusruum, milles asub ka duširuum.

Ei tohi. Sellise käitumise puhul oleks tegemist otsese soolise diskrimineerimisega, kuna kandidaadi kõrvalejätmise põhjuseks on ainuüksi tema sugu.

Kui naiskandidaat on muid aspekte arvestades töökohale sobivaim, siis ei ole tööandjal õigust teda värbamata jätta. Lisaks on tööandjal seaduse järgi ka soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohustus, mis näeb muu hulgas ette, et tööandja peab hoolitsema ka selle eest, et vabadele töökohtadele võetaks võimalusel tööle mõlemast soost inimesi ning et neid võetaks erinevatele ametikohtadele võimalikult võrdsel määral. Samuti näeb edendamiskohustus sõnaselgelt ette, et tööandja peab töötingimused kujundama nii, et need oleksid sobivad nii mees- kui naistöötajatele.

Kui tegemist on töökeskkonnaga, kus töö iseloomu tõttu on vaja vahetada riideid ja end pesta, siis tuleb luua selleks võimalused, koheldes sealjuures nii nais- kui ka meessoost töötajaid võrdselt. Seda saab teha näiteks ka olemasolevate võimaluste kasutamist ajaliselt reguleerides.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.