Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas tööintervjuul tohib kandideerijalt küsida tema perekonnaseisu, laste olemasolu ja vastavaid tulevikuplaane?

Ei tohi. Tööandjal on keelatud küsida andmeid raseduse, sünnitamise, lapsevanemaks olemise ja perekondlike kohustuste täitmise kohta.

Ka lepingueelsetel läbirääkimistel või töölepingu sõlmimist muul viisil ette valmistades ei või nõuda tööle soovijalt andmeid, mis puudutavad ebaproportsionaalselt tööle soovija eraelu või mis ei ole seotud sobivusega pakutavale töökohale. Selliste küsimuste hulka loetakse muu hulgas küsimused kandidaadi perekonnaseisu, laste olemasolu ja perekondlike kohustuste kohta.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.