Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas tööandja võib töötajalt nõuda soolist stereotüüpi järgivat rõivastust?

Ei tohi. Tööandjal ei ole õigust nõuda näiteks naissoost töötajalt naiselikuks peetavate riiete ja ehete kandmist või enda meikimist ka siis mitte, kui tegu on teenindussfääriga. Kui tegemist ei ole vormirõivastega, siis saab tööandja nõuda üldiselt korrektset väljanägemist, ent ei tohi eeldada välimuse vastavust soostereotüüpidele.

Lisaks on õiglane ja töötajat toetav kohelda ka transsoolist töötajat selle soo esindajana, kellena ta end ise tunneb. See tähendab, et transsooline naine võib töökeskkonnas kanda seelikut ning tööandja ei tohi seda keelata. Pigem võib töökeskkonnas, aga ka klientide hulgas tekitada segadust, kui näiteks transsooline naine peab töökeskkonnas kandma meessoost töötajatele mõeldud rõivaid. Seega ei tohi tööandja seada transsoolisele töötajale takistusi tema soolisele identiteedile vastavate riiete kandmisel. Kollektiivi tugi inimesele on oluline, et töötaja saaks motiveeritult pühenduda töö tegemisele.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.