Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas tööandja võib jätta tööle võtmata värbamisprotsessis eduka puudega inimese, kellel on olemas tööks vajalikud oskused ja teadmised, kuid kelle töötamine ei ole võimalik ilma kohandusteta?

Üldjuhul ei tohi. Töö saamisel ja värbamisel valikukriteeriumide kehtestamisel ei tohi inimest halvemini kohelda tema puude tõttu.

Puudega inimesi kandideerib ja ka saab tööle vähem, sest tööruumid on neile sageli ligipääsmatud ja töökorraldus ei vasta nende erivajadustele, mistõttu töötamine ei ole võimalik. Puudega inimeste madal tööhõive on aga puudest tulenev ebavõrdsus. Selle vähendamiseks on riik ette näinud tööandja kohustuse rakendada asjakohaseid, konkreetsel juhul vajalikke abinõusid, et võimaldada puudega inimesel töökohale pääseda, töös osaleda ja edutust või koolitust saada. Ka Eesti töötervishoiu ja tööohutuse seadus kohustab tööandjat looma puudega töötajatele sobivad töö- ja olmetingimused.

Tööandja võib meetmed rakendamata jätta üksnes juhul, kui sellised meetmed põhjustavad tööandjale ebaproportsionaalselt suuri kulutusi. Kulutuste suuruse hindamisel arvestatakse tööandja rahalisi ja muid kulusid, ettevõtte või asutuse suurust ja rahastamise võimalusi.

Rahvusvahelise praktika järgi loetakse aga abinõude tarvitusele võtmisest hoidumist diskrimineerimiseks puude alusel, välja arvatud juhul, kui tööandja suudab tõestada, et vajalikud abinõud põhjustaksid talle ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.