Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas tööandja võib inimest värbamisel kohelda ebasoodsamalt seoses tema vanusega?

Ei tohi, välja arvatud juhtudel, kus seadus seab konkreetse töö tegemiseks vanuse alampiiri.

Vanus on vaid number ning see ei tarvitse öelda midagi inimese kogemuste või tegeliku töövõime kohta. Eakas töötaja võib olla suurepäraselt kursis uusimate IT-lahendustega ning alaealine tööle soovija võib omada piisavalt kogemust programmeerijana. Lähtuda tuleb ikkagi konkreetse inimese oskustest ja isiksuseomadustest ning sobivusest töökohale.

Alaealise tööle soovija tööle võtmata jätmine põhjusel, et alaealise lubatud tööaeg on lühem ning seda on keeruline töökohal arvestada, samas kui töö olemus võimaldab lühemat tööaega, on ealine diskrimineerimine. Seda, et töö olemus ei võimalda lühemat tööaega, peab tõendama tööandja. Samuti ei ole lubatud vanuse tõttu värbamata jätta põhjusel, et alaealisel ei ole näiteks lõpetatud tasemeharidust, kui töökohal ei ole vastav haridustase nõutav. Juhul kui alaealise tööle soovija töölevõtmiseks puuduvad seaduses toodud takistused, tuleb kandidaati kohelda võrdselt.

Keelatud on ka pensioniealise töötaja või pensionieale läheneva töötaja ebavõrdne kohtlemine.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.