Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas rasedus- või sünnituspuhkuselt või lapsehoolduspuhkuselt naasnud töötaja palka peab tõstma, kui kõigil teistel töötajatel on töötasu tõusnud nende tööpanusest sõltumatult?

Rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemise järel on naisel õigus kasutada paranenud töötingimusi, millele tal oleks tekkinud õigus äraoleku ajal.

Võrdse kohtlemise nõudest tuleneb, et lapsehoolduspuhkuselt tööle naasnud töötajale peab rakendama teiste töötajatega võrdseid tingimusi, sealhulgas paranenud töötingimusi, millele tal oleks tekkinud õigus, kui ta ei oleks olnud lapsehoolduspuhkusel.

Seega, kui lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal on toimunud üldine palgatõus, mis ei sõltunud töötajate konkreetsest tööpanusest, siis peab ka lapsehoolduspuhkuselt naasva töötaja palka tõstma samaväärselt ja samadel alustel, nagu teistel töötajatel tõsteti tema lapsehoolduspuhkuse ajal. Vastupidisel juhul on tegemist diskrimineerimisega lapsevanemaks olemise ja perekondlike kohustuste täitmise tõttu ja see on keelatud. Töötajale soodsamaid tingimusi peab tööandja rakendama kohe, kui töötaja asub tööle pärast lapsehoolduspuhkuse lõpetamist.

Kui mõne töötaja palka on tõstetud tema töö tulemuslikkuse tõttu ja tööpanusest sõltumatut üldist palgatõusu ei ole toimunud, siis ei teki tööandjal sellest kohustusi teiste töötajate ees ja ka lapsehoolduspuhkuselt tulija palka ei pea tõstma. Kui palka on tõstetud konkreetse töötaja tööpanuse tõttu, siis peab tööandja suutma seda tõendada.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.