Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas põhikool võib moodustada käsitöö ja tehnoloogiaõppe rühmad selliselt, et tüdrukud õpivad käsitööd ja kodundust ning noormehed tehnoloogiaõpet?

Põhikool ei või moodustada käsitöö ja tehnoloogiaõppe rühmasid selliselt, et kõik tüdrukud pannakse käsitöö ja kodunduse õpperühma ning noormehed tehnoloogiaõppe rühma.

Alates II kooliastmest peab kool moodustama õpilaste soovide ja huvide põhjal õpperühmad, millesse jagunedes on õpilastel võimalus valida õppeaineks kas käsitöö ja kodundus või tehnoloogiaõpetus. Seega peavad mõlemast soost põhikooliõpilased saama ise valida, kas nad soovivad õppida käsitöö ja kodunduse õpperühmas või tehnoloogiaõpetuse õpperühmas. Õpperühmadesse jagunemine ei tohi olla soopõhine. Kooli õppekava koostamisel võidakse II ja III kooliastmes õpetada tehnoloogiavaldkonna õppeaineid ühendatult nii, et see aitaks kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja annaks nii poistele kui tüdrukutele vajalikul määral teadmisi ja oskusi nii tehnoloogiaõpetuses kui kodunduse ja käsitöö alal.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.