Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas läbitud ajateenistuse nõudmine värbamisel on sooliselt diskrimineeriv?

Kuna ajateenistus on kohustuslik vaid meestele, siis on tegu soolise kuuluvusega seotud asjaoluga ning sel põhjusel diskrimineerimise eest kaitseb soolise võrdõiguslikkuse seadus.

Kui ajateenistuse läbimise nõue esitatakse töösuhtes vaid meestele, võib olla tegemist meeste otsese diskrimineerimisega. Näiteks kui tööandja arvab, et ajateenistusse kutsumise tõttu ei saa töösuhe kaua kesta ja jätab sellepärast noore mehe värbamata, on tegu otsese soolise diskrimineerimisega. Kui värbamisel on ajateenistuse läbimine seatud eelduseks kõigile kandidaatidele, siis see nõue välistaks enamiku naisi ning tegu võib olla naiste kaudse diskrimineerimisega.

Tuleb aga märkida, et ainult meestele kohustusliku kaitseväe ajateenistuse kehtestamist ennast ei loeta sooliseks diskrimineerimiseks.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.