Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas edutades võib eelistada ühe seksuaalse sättumusega töötajaid?

Kui mõnda inimest ei edutata ainuüksi tema seksuaalse sättumuse tõttu, siis on tegu diskrimineerimisega. Selline käitumine ei ole lubatud.

Kui tööandjal on valida mitme töötaja vahel, keda edutada, siis peab tööandja edutama kandidaatidest parima. Tööandja ei tohi kedagi kõrvale jätta ainuüksi tema seksuaalse sättumuse tõttu või eelistada kedagi ainuüksi tema seksuaalse sättumuse tõttu.

Seega kui töötaja edutatakse seetõttu, et ta on kõrgetasemelisem töötaja kui mõni teise seksuaalse sättumusega töötaja (näiteks on tal parem haridus, suurem kogemus, rohkem oskuseid, ta on motiveeritum), siis ei ole tegu diskrimineerimisega. Kui töötaja edutatakse aga pelgalt tema seksuaalse sättumuse tõttu ning samaaegselt jääb edutamata kõrgetasemelisem kandidaat vaid seetõttu, et tal on teine seksuaalne sättumus, siis on tegu diskrimineerimisega.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus. Samuti võib ühendust võtta nii töövaidluskomisjoniga kui ka lepitusmenetluseks õiguskantsleriga.