Volinik illustration Volinik illustration

Võõraviha on Eestis sealmaal, et eestlane küsib, kas ta peab ukrainlasega koos töötama