Volinik illustration Volinik illustration

Eesti Üliõpilaskondade Liit on teinud tänuväärse töö ja viinud aprill 2019 kuni veebruar 2020 läbi uuringut “Sooline ja seksuaalne ahistamine kõrghariduses”.