Siit leiad toetava kollektiivi käitumisjuhise.

Tutvu dokumendiga
Toetav illustration

Me veedame tööl ühe kolmandiku oma elust

Me kõik oleme erinevad, kuid see ei takista meil üheskoos hästi töötamast. Tasakaalustatud töösuhted tuginevad läbirääkimistele ja kokkulepetele. Räägi tööandjaga oma vajadustest. Tööandja saab töötaja vajadustega arvestada vaid siis, kui töötaja on oma olukorrast vajalikul määral teada andnud.

Tööandjale on kasulik arvestada töötajate vajadustega

Tasakaalus ja töötajate vajadusi arvestav töökeskkond aitab hoida motiveeritumad ja tulemuslikumalt töötavaid inimesi. Paraneb tööandja maine klientide ja avalikkuse silmis.

Oluline on liikuda õiges suunas

Oleme ette valmistanud järgmise suure sammu, mille iga tööandja saab enda inimeste heaks astuda. See on arusaam sellest, kuidas võiks toimida tänapäevane ja toetav meeskond, et oleks rohkem rõõmu tööl käimisest ja vähem stressi keerulistes olukordades. Need on juhiseid, kuidas käituda keerulistes, ka taktitunnet nõudvates olukordades. Praktikasse rakendamise lihtsustamiseks on juhised vormistatud töösisekorraeeskirjade lisaks, mida on kerge alla laadida, kollektiivile tutvustada ja allkirjastada.

Põhjuseid liitumiseks

Probleemide vältimine

Kõikide töötajate võrdselt ja võrdsete võimaluste alusel kohtlemisel on igaühe personaalne tööõnn suurem. Kui peaksid kerkima delikaatsed situatsioonid, siis on neid konkreetsete juhiste olemasolul märksa lihtsam lahendada.

Väiksem tööstress

Kui töötaja teab, et oma erivajadusest rääkimise korral tuleb tööandja talle vastu ning aitab tal töö ümber korraldada, siis kahaneb tööstress ning kasvab tööl käimise rõõm. Lihtne.

Haiguspäevade vähenemine

Kui tööandja teab oma töötaja erivajadusest või terviseprobleemist, siis suudab ta paremini arvesse võtta tema vajadusi ja luua turvalisema ning jätkusuutlikuma keskkonna kõigile töötajatele.

Kahanenud kaadrivoolavus

Kui tööandja hoolib oma töötaja tervisest, s.h. vaimsest tervisest ja erivajadustest, ning toetab seda, siis on töötaja töörõõm suurem. See aitab kaasa nii kollektiivi kui ka kogu ühiskonna sõbralikumaks muutumiseks.

Töökorralduse reeglid valmisid koostöös: